Inlägget gjort

Demens Alzheimers

Medan många skriver på nätet om hur demens kan försvinna vid gluten- och kaseinfri diet, är den vetenskapliga kopplingen mindre tydlig i detta fall. Klart är att obehandlad celiaki kan medföra allvarlig hjärnskada (demens) utan att symptom från mag-tarm-system har fångats upp. Demens av denna orsak kan försvinna vid diet, se länk längst ner på sidan.

Det finns numera starka signaler om att gluten och kasein kan påfresta kroppen och orsaka autoimmuna sjukdomar. Att gluten och kasein även kan bidra till demens är inte otroligt, och tillhör man en familj där demens förekommer kan det vara värt att testa diet en tid, för att se om kroppen känns tyngre och har svårare med återhämntning när den får i sig gluten och mjölk igen. Ibland är symptomer mer subtila. Vid demens har man ju klarat av dessa proteiner i kanske 60-80 år, så vänta ingen akut reaktion, men kanske kan man på diet springa snabbare eller är mer klartänkt, något som tyder på att kroppen lättare hanterar matsmältningen och inte tyngs ner av några gifter.

Glutenintolerans kan ge permanenta hjärnskador, och en långt kommen demens kommer inte att återgå helt med diet. Kanske kan man förebygga. Kanske kan man lindra. Patienter som inte varit dementa någon längre tid kan bli bättre av diet, då fungerar dieten som behandling.

Man ser även att gluten ger upphov till samma typ av hjärnskador som dem man hittar hos dementa personer. I ett försök har man gett försöksdjur olika mängder kasein och gluten i maten, och ser då ett samband mellan mängd kasein/gluten i mat och de biomarkörer som också förekommer vid demens.

Anekdotiska berättelser

Radiodoktorn

gluten-intolerans och demens

Grain-Brain

Vetenskapliga Referenser

”Celiaki kan vara förenad med allvarliga neurologiska symtom”, Maria Bruzelius,Lars Johan Liedholm,Magnus Hellblom, Läkartidningen, Nr 34, 2001, Volym 98.

”Celiac disease diagnosed in the elderly.”Lurie Y1, Landau DA, Pfeffer J, Oren R.J Clin Gastroenterol. 2008 Jan;42(1):59-61.
During the study period, 7 patients with CD diagnosed after the age of 60 were identified. The most common presenting findings were weight loss, iron deficiency anemia, and diarrhea. Two patients suffered from severe early osteoperosis and 2 additional patients had elevated liver function tests. Neurologic manifestation was suspected in 3 cases. Two female patients presented with cognitive decline that was attributed to Alzheimer dementia but ameliorated after the initiation of gluten-free diet. The third patient had peripheral neuropathy that completely resolved after the initiation of gluten-free diet. Median lag in diagnosis was 8 years. Diet treatment led to complete resolution of symptoms in most cases and a significant weight gain (median 7.75 kg, range 5 to 11).

”Effect of quantity and quality of dietary protein on choline acetyltransferase and nerve growth factor, and their mRNAs in the cerebral cortex and hippocampus of rats”
K Tujioka, X Shi, M Ohsumi, T Tuchiya, K Hayase et al.- Amino acids, 2009 -36 (13-19)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *