Publicerad Lämna en kommentar

Depression Ångest

Depression, Ångest, och andra neurotiska sjukdomar

 

Depression kan bero på många olika orsaker, från sorgen över en närståendes död till  den eviga grå ledsamheten. Sorgen måste man hantera som bäst man kan, ingen diet hjälper mot sorg. Om man däremot tillhör gruppen som tror de blev födda ledsa, som alltid har kännt sig lite nedstämt så kanske depressionen har biokemiska orsaker. Jag tror jag vågar påstå att deprimerade är den grupp som bäst och snabbast mår bra av att rensa kroppen för peptider. Dock, igen, man måste vara konsekvent -på ett tidpunkt i livet när allt är svårt och jobbigt- absolut allt mjölkbaserad måste bort och förstärk gärna med enzymer. I dag är det oklart om man även bör undvika soja vid depression, jag har varken sett eller hört om kopplingen mellan soja och depression.

Börjar man på diet medan man är depressiv, bör man inte slute med medicinering eller terapi de första månaderna och endast efter att ha diskuterat med sin behandlare. Peptidurinanalysen är inte pålitlig vid medicinering då många  mediciner även bryter ned peptider i kroppen och därför indirekt fungerar som ett enzymtillskott. Står man på mediciner och vill göra en urinanalys måste detta meddelas vid inlämning av prov.

En intressant vetenskaplig artikkel undersöker mängden DPP-iv hos depressiva och finner att nivåerna är kraftigt sänkt  vid alvarlig depression. Då kvinnor har lägre DPP-iv  koncentration än män kan detta även förklara varför flera kvinnor än män blir depressiva. Enzymer av typen DPP-iv kan köpas receptfritt, och verkar kunna användas i behandling av depression, fast kommer endast ge full effekt om de kombineras med gluten- och kaseinfri diet.

Många människor berättar att de har blivit fri från sin depression efter att ha börjat på en gluten- ock kaseinfri diet. Särskillt verkar det vara viktigt att utesluta minsta lilla spår av kasein (mjölkprotein), observera att laktosfria produkter inte är kaseinfria! Använd inte ghee, ej heller fårost, getost eller annan animalsk mjölk eller ost.

Vid ren depression utan magbesvär, rekommenderas DPP-IV Forte och inte enzymkomplex. En startdos kan vara 1 kapsel vid varje huvudmål och en vid sänggående.

Vissa kosttillskott kan också hjälpa att lindra depression.

Observera att många kan ha en matsmältning som inte är optimal, och behöva hjälp med att återställa tarmflora och hantera matallergier som uppkommit efter lång tid på mat man inte tål.

Några hemsidor som berättar om peptidintolerans och depression:

deprimert i 40 år

samma effekt som morfin

ulike årsaker til depresjon og angst

Historier om bedring av depresjoner og adhd på glutenfri og melkefri kost

Vetenskapliga  referenser

Många fler artiklar hittar du i referanselistan.

”Decresed serum dipeptidyl peptidase IV activity in major depression”, M Maes, I De Meester, G Vanhoof, S Scharpé, E Bosmans, C Vandervorst, R Verkerk, B Minner, E Suy and J Raus, Biol Psychiatry, 30, 577-586, 1991
DPP-IV-enzymnivå är uppmätt hos deprimerte och i kontrollgrupp. Det är en invers korrelasion mellan enzym-aktivitet och grad av depressiva symptom. Det ble observerad lägre DPP-IV nivåer hos pasienter med allvarlig depression än i kontrollgruppen. Melankoliska patienter hade signifikant lägre enzymaktivitet än de med lättare depressioner. Män hade signifikant høgre serum-DPP-iv nivåer än kvinnor.

”Opioid peptides in affective disorders”, P A Berger and C B Nemeroff, Psychopharmacology; The third generation of progress ed: H Y Meltzer, chap. 63, 637-646, Raven Press, New York, 1987

”Opioid peptides and depression: The neuroendocrine approach”, A P Zis and J E Garland, Baillière´s Clinical Endocrinology and Metabolism, Chap 7, 5:1, 97-117, 1991

”Gluten may cause depression in people with non-celiac gluten sensitivity” S Peters, Alimentary Pharmacology & Therapeutics, May 2014

”Association of b-endorphin with specific clinical symptomes of depression”, D F Darko, S C Risch, J C Gillin and S Golshan, Am J Psychiatry, 149:9, 1162-1167, 1992
Plasma b-endorfin koncentrationer hos depr. korrelerer positivt med ångest (psychic anxiety), fobier og tvångshandlingar, och det är potentiellt en relation också med somatisk ångest og panikkanfall.

”Lower serum propyl endopeptidase enzyme activity in major depression: Further evidence that peptidases play a role in the pathophysiology of depression”, M Maes, F Goossens, S Scharpé, H Y Meltzer, P D´Houndt and P Cosyns, Biol Psychiatry, 35, 545-552, 1994
PEP aktivitet är significant lägre hos deprimerade (48 pers) än i kontrollgrupp (32 pers). Aktiviteten var lägst hos melankoliska pasienter, något högre hos personer med major depression (u/melankolia), og ännu högre hos pasienter med minor depression. Enzymaktiviteten i alle pasientgrupper låg emellertid långt under aktiviteten hos kontrollgruppen. Det existerar en invers korrelasion mellam aktivitet av PEP og hur alvarlig depressionen är.

”Components of biological variation in propyl endopeptidase and dipeptidyl-peptidase IV activity in plasma of healthy subjects”, M Maes, S Scharpé, I De Meester, P Goossens, A Wauters, H Neels, R Verkerk, F De Meyer, P D´Houndt, D Peeters, C Schotte and P Cosyns, Clin Chem, 40:9, 1686-1691, 1994
Plasma PEP og plasma-DPP-IV nivå är mätta på 26 friska personer under ett år. p-PEP aktiviteten viste en cyklisk variasion under året, och var significant högre på høst och tidig  vinter än vid andra årstider. p-DPP-IV aktiviteten var ockå cyklisk med nära halva frekvensen av p-PEP aktiviteten. I medel var aktiviteten sign. högre på sommaren och tidlig vinter. Det är inte sett någon biologisk orsak til variationerna.

”Alterations in plasma dipeptyl peptidase IV enzyme activity in depression and schizophrenia: effect of antidepressants and antipsychotic drugs”, M Maes, I De Meester, S Scharpé, R Desnyder, R Ranjan and H Meltzer, Acta Psychiatr Scand, 93, 1996
DPP-IV og PEP är uppmätt i 21 friska, 13 schizofrena och 46 depressiva pasienter. DPP-IV var lägre hos deprimerade än i kontrollgruppen, mens de sch låg högre än kontrollgruppen. DPP-nivåen ändrade sig inte när pasienterna blev satta på antidepressiva eller antipsykotika. Hos schhittades ett mycket significant samband mellan DPP-IV og PEP, något som kan tyde på at enstaka peptidaseaktiviteter är förhöjda vid sch.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *